הומור בריא😂

עמוד 2

2019-07-30 09:03:00: https://api.whatsapp.com/send?phone=+97258-675-5091&text=תמרוש%20צדיקה%20שלנוומזל%20טוב%20ענק%20ענק%20ליומולדתתמאחלות%20לך%20הרבה%20הרבה%20טוב%20ושמחהתצליחי%20בלימודים%20ובהכללותמשיכי%20ליהיות%20מדהימה%20כמו%20שאתתאוהבות%20כל%20כךךךךהחבו👑🥳🥳😇😆😚😍😍❤❤❤❤❤❤💚💛🔥❤❤